Panenstvo na vývoz

Autor: Olga Pietruchová | 30.6.2008 o 11:02 | Karma článku: 12,70 | Prečítané:  8915x

"Veriac, že pravá láska čaká, sľubujem Bohu, sebe, mojej rodine, mojim priateľom, môjmu budúcemu partnerovi/ke a mojim budúcim deťom čas čistoty vrátane sexuálnej abstinencie od tohoto dňa až po deň, kedy vstúpim do biblického vzťahu manželstva."

Pravá láska vydrží čakať do manželstva, predmanželský sex je hriešny, nesprávny, dokonca škodlivý láske...ak sa nám zdajú takéto myšlienky dnes už prežité a bizardné, nie všade je to tak. V USA sa panenské sľuby ako tento produkujú vo veľkom a stávajú sa súčasťou identity mladých veriacich.

Čo je za tým? Cui bono?

V USA je náboženstvo (aj) biznis. Každý si môže založiť cirkev a kázať svoju pravdu. Ak ju káže dosť atraktívne a priláka dostatočné množstvo veriacich, stane sa s toho dobrý a výnosný obchod, z ktorého sa dá veľmi slušne vyžiť. Veľmi slušne dokáže z viery vyžiť aj obchodná organizácia na distribúciu náboženských pomôcok. K najúspešnejším patrí napríklad LifeWay Christian Resources, založená už v roku 1891. Že sa jedná o zaujímavý obchod, dokazuje hrubý príjem organizácie, ktorý je podľa wikipédie je 449.303.000 USD.

 tlw.jpg   

 Zdroj: web TLW

 
V duchu moderného marketingu vyvinula firma obchodnú stratégiu pre mládež  a v roku 1987 vznikol špeciálny produkt sexuálnej výchovy TLW: True Love Waits. Mladí ľudia, ktorí vstúpia do programu TLW, prisahajú na dodržiavanie sexuálnej abstinencie až do manželstva. Samozrejme, jedná sa o slávnostnú ceremóniu s predpísaným scenárom. Ako inak, prísahu treba spečatiť prsteňom, špeciálne disajnovaným a s licenciou od organizácie. Tá ponúka hneď niekoľko modelov, od lacnejších strieborných prsteňov za 25 USD až po zlatý za 660 USD. Pri údajnom počte 3 miliónov mladých ľudí, ktorí sa do programu zapojili (údaj z roku 2005) sa jedná o celkom slušný obrat. Samozrejme, že prsteň je vhodné doplniť tým správnym tričkom či denníčkom. Skrátka, coprorate indentity ako sa patrí.

Navyše, keďže je to vlastne program sexuálnej výchovy, je možné uchádzať sa o granty a vládnu podporu, čo tiež nie je zanedbateľné. Lídri programu hovoria o rozšírení v 12 krajinách, čo v čase vlády fanatika sexuálnej abstinencie G.W.Busha znamená nemalé vládne prostriedky. Je iba typické, že spolu s ním zavádzajú a vyhlasujú za úspech TLW zníženie výskytu HIV/AIDS v Ugande z 30% na 6%. Každý, kto trochu sleduje problematiku vie, že tento úspech sa podarilo docieliť vďaka dôslednému uplatňovaniu tzv. ABC programu (A-abstinencia, B-byť verný/á, C-chrániť sa kondómom).

Strieborný prsteň

 SRTringsUntouched.jpg   

 Zdroj: web SRT

 

Konkurenčný program sa nazýva Silver Ring Thing (SRT). Založil ho evangelikánsky pastor Denny Pattynom v roku 1996. Jeho cieľom je podľa zakladateľov bojovať s americkou kultúrou posadnitosti sexom, ktorá je vraj byproduktom "promiskuity sexuálnej revolúcie 60. rokov". SRT je najrýchlejšie rastúcim programom sexuálnej zdržanlivosti medzi mladými. Web stránka i celá show okolo programu je disajnovaná s úmyslom pritiahnuť a pobaviť mladých ľudí. Na svojej stránke ponúkajú aj výukové balíčky s DVD pre mladých lídrov či rodičov, samozrejme, za mimoriadne výhodnú cenu. Navyše, pre mladých ľudí, ktorí už boli sexuálne aktívni, ponúkajú tzv. re-panenizáciu, teda druhú šancu: prísahou a nosením prsteňa sa vraj očistia a z dievčat opäť stanú panny (sic!).

Samozrejme, opäť patrí k tomu celý ceremoniál s prísahou a strieborným prsteňom, tentokrát však marketingovo úplne prispôsobený mladým ľuďom. Už plagát a program pripomína skôr diskotéku ako náboženský obrad, čo podujatie v podstate je.

Za vstupné 8 USD  a 15 ďalších za prsteň si mladí ľudia užijú skutočnú show s modernou hudbou a skečmi, skrátka, infotainment par excelance. Na záver zložia spoločnú prísahu a dostanú stieborný prsteň, vnútri ktorého je vyrytý text z prvého listu Tesalonickým: "Lebo to je vôľa Božia: vaše posvätenie. Zdržiavajte sa smilstva, a nech si každý z vás vie získať manželku s posvätnosťou a úctivosťou" (4:3-4)

Strieborný prsteň sa úspešne začal šíriť aj na amerických školách za výdatnej podpory Bushovej administratívy, ktorá mu v roku 2004 poskytla viac ako 1,1 milióna USD vládnych federálnych grantov. Americká Civil Liberties Union verejne obvinila ministerstvo zdravotníctva, pretože za vládne peniaze podporuje program propagucúci kresťanstvo na školách. Zo je porušením sekulárneho princípu amerického štátu. Od roku 2006 SRT už vládne peniaze nevyužíva.

V roku 2004 sa pokúšali program strieborného prsteňa exportovať do Veľkej Británie, avšak so zmiešaným úspechom. Hoci sa našli aj nasledovatelia, väčšina mladých program odmietla ako nerealistický. V Európe je totiž prístup k sexualite úplne iný ako v USA. Prišlo aj k súdnemu procesu, keď 16-ročná Lydia Playfoot zo Západného Sussexu bola v škole požiadaná, aby prsteň odložila, pretože to porušovalo nosenie uniformy a tým školský poriadok. Dievčina odmietla odložiť podľa nej náboženský symbol a obrátila sa na súd, kde však proces prehrala.

Po tom, ako vo Veľkej Británii ale i inde vznikli kancelárie SRT a po tom, ako sa americké stratégie náboženských prolife hnutí "úspešne" importujú aj k nám, dá sa očakávať, že podobné programy vzniknú aj u nás.

Efektivita?

K efektívnosti programov sexuálnej abstinencie bolo robených a publikovaných veľa štúdií. V USA sa konal dlhodobý prieskum medzi 13 000 mladými ľuďmi v rokoch 1995, 1996 a 2000. Štúdia z Yale vyslovuje závery, že mladí ľudia s prísahou panenstva síce oddiaľujú o niečo prvý sexuálny styk (v priemere o 18 mesiacov), ale keď k nemu príde, menej často používajú ochranu. Navyše majú častejšie análny a orálny sex, aby si zachovali panenstvo v biologickom slova zmysle. Určitý úspech majú takého programy iba na školách, kde sa k nim pridá tretina mladých (kritická masa na uvplyvňovanie, stále udržujúca pocit výnimočnosti) . Ďalej výskumníci zistili, že výskyt sexuálne prenosných chorôb medzi panenskými prísažníkmi/čkami je po 5 rokoch rovnaký ako pri ostatných.

Harvardský výskum tvrdí, že polovica mladých,  ktorí sa zúčastnili prísahy, to po roku popiera. 45% dievčat prisahajúcich na panenstvo, majú análny alebo orálny sex. Najnovšia štúdia Guttmacherovho inštitútu toto tvrdenie vyvracia. Problémy pri štúdiách tohoto typu sú pomerne známe. Mladí ľudia, ktorí prísahu porušili, totiž často popierajú, že vôbec nejakú zložili. Na druhej strane po prísahe popierajú skutočnosť, že pred ňou mali sexuálny styk. Preto rôzne štúdie dosahujú často odporujúce si výsledky. Žiadna z nich však nepotvrdila, že by programy sexuálnej abstinencie prinášali reálne pozizívne výsledky.

Najnovší výskum Guttmacherovho inštitútu, ktorý porovnával efektivitu sexuálnej výchovy a abstinenčných programov skonštatoval, že "žiadny abstinečný program spadajúci pod federálnu podporu abstinence-only-until-marriage, ktorým bola poskytnutá finančná podpora vo výške 176 miliónov USD, podľa metodologicky rigoróznej štúdie nevykázal pozitívny dopad na sexuálne správanie tínažérov". Oproti tomu kompletná sexuálna výchova - ktorá je bez federálnej podory - a vedie mladých tak k odkladaniu sexuálneho styku, ako i k zodpovednému prístupu k sexualite a ochrane, je efektívna a odporúča sa na ďalšie rozširovanie.

Podobné výsledky sú v Európe. Podrobnú štúdiu o programoch sexuálnej abstinencie robil expertný tím Univerzity v Oxforde na vzorke 15 000 mladých ľudí vo veku 10 až 21 rokov. Podľa výsledkov zverejnených v British Medical Journal nemajú tieto programy vplyv na výskyt sexuálne prenosných chorôb, ani na vek prvého pohlavného styku. Niektoré štúdie dokonca ukázali vyšší výskyt tehotenstva a sexuálne prenosných chorôb u mladistvých absolvujúcich program sexuálnej abstinencie. Iné štúdie to však nepotvrdili.

Čo je zlé na sexuálnej zdržanlivosti?

Najvýstižnejšiu odpoveď na túto otázku som počula od bývalého komisára EÚ pre rozvojovú pomoc Paula Nielsena1: "Na sexuálnej abstinencii nie je nič zlé. Všetci ju skúšame...občas". Áno, občas v živote prichádzajú prirodzené fázy pohlavnej abstinencie a je to úplne normálne. Nie je však celkom normálne do toho nútiť seba a už vôbec nie iných. Je síce pravda aj to, že zdržiavanie sa pohlavného styku je najlepšou prevenciou pred sexuálne prenosnými chorobami či nechceným tehotenstvom. Našťastie to však nie je jediná možnosť. Dostatok informácií a zodpovedné správanie zaručia rovnaký výsledok.

Čo však nie je normálne - aspoň pre väčšinu ľudí - odmietať sexualitu kvôli nejakej formálnej prísahe. Veď manželstvá sa dnes uzavierajú stále neskôr a predstava, že po svete behá polovica 25 ročných panien aleb panicov je dosť...no, povedzme, že nereálna.

Problém nastane vtedy, ak mladý človek zlyhá. A to nie je výnimka, skôr pravidlo; samotné programy udávajú, že iba tretina mladých sľub naozaj dodrží a so sexom čaká až do manželstva. A čo zvyšok? Tí sa správajú rovnako ako neprisahajúci tínažéri. S tým rozdielom, že im často chýbajú infomácie a menej z nich použije kondóm alebo antikoncepciu.

Like a virgin....

 britney3.jpg  

Zdroj: Roling Stones 

 
Žiarivým príkladom veľkolepého sľubu a odlišnej reality je bývalá ikona True Love Waits Britney Spears. Na prelome tisícročí ovplyvnila množstvo tínažérov svojimi vyhláseniami o tom, že so sexom bude čakať až do manželstva. V čase, keď sexualita prestala byť tabuizovaná a mladí ľudia mali nielen prístup k informáciám o nej, ale sa aj otvorene správali ako sexuálne bytosti, znamenalo priznanie k panenstvu skôr posmešný úškľabok ako uznanie. Skrátka, byť pannou v 18 bolo uncool. Britney sa stala symbolom revolty voči takémuto sociálnemu poriadku. Dievčatá v nej našli symbol toho, že byť pannou a súčasnej peknou a sexi sa nevylučuje, čo bolo určite pozitívom.

Britney sa podarilo zosobniť silný mýtus ženstva, krásnu zmyselnú sexi ženu ako kontra symbol panenstva - v jednej osobe. O tom väčšie sklamanie jej fan club zažil, keď sa v médiách prevalili škandály Britney a skutočnosť, že o panenstvo prišla už ako 14-ročná a jej vzťah s Justinom Timberlakom bol všetko iné ako pohlavne zdržanlivý. Zo slušnej sexi-školáčky a ikony sexuálnej anti-revolúcie sa stala padlá hviezda (v doslovnom slova zmysle), ktorá dnes popiera akékoľvek panenské prísahy z minulosti a  nie je schopná postarať sa ani o vlastné deti.

Ponaučenie?

Myslím si, že čokoľvek človek robí len pre pózu, z donútenia, ostane len pózou bez reálneho významu v živote. Nútený celibát nie je - a nikdy nebol - hodnotou samou o sebe. Rovnako nikomu nedáva právo moralizovať a vyvyšovať sa nad iných. Zodpovedný prístup k sexualite zaručuje nielen minimalizáciu rizika z pohlavne prenosných chorôb alebo nežiadúceho otehotnenia, ale aj harmonický a spokojný partnerský život - bez ohľadu na jeho formu.


1 Reč na konferencii ICDP Countdown, Londýn 2004 

Zdroje:

Wikipédia

Web stránka TWL: http://www.lifeway.com/tlw/
Web stránka SRT: http://www.silverringthing.com/aboutus.asp

BBC: http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/health/6927733.stm
        http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/6900512.stm

a ďalšie linky uvedené v článku

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Cynická obluda

OĽaNO hujerizuje úrady

Po tom, ako OĽaNO nanominovalo prednostov úradov, prišli s plánom, že nanominujú aj vedúcich odborov.

Dva dni nemal platiť zákaz vychádzania, o chybe vraj vláda vedela

Zákaz vychádzania bude platiť aj 25. a 26. januára.

Dobré ráno

Dobré ráno: Kotleba je navždy vodca, fašisti sa hádajú

Prečo nastal rozkol v ĽSNS.


Už ste čítali?