Evolúcia ako zákerné sprisahanie vedcov (a) neznabohov?

Autor: Olga Pietruchová | 25.2.2008 o 9:30 | Karma článku: 12,49 | Prečítané:  6102x

Máloktorá vedecká teória je tak podrobne zdokumentovaná ako evolučná teória a jej modernejšie formy, tzv. neodarwinizmus. Napriek tomu jej spochybňovanie trvá od predstavenia Darwinom pred 150 rokmi. V posledných dvoch desaťročiach nadobudlo charakter organizovaného hnutia, ktoré sa z USA šíri aj do Európy. Hoci vo väčšine krajín menej úspešne, na Slovensku sa popieračom evolúcie pomerne darí. Skúsme sa teda pozrieť na pozadie odporcov evolučnej teórie, skúsme si položiť klasickú otázku "cui bono?"

Zástancovia kreacionizmu či jeho modernejšej formy - inteligentného dizajnu - zahájili v USA novú vlnu križiackeho ťaženia proti evolučnej teórii začiatkom 90. rokov minulého storočia.  Pre nezainteresovaných len stručné rozlíšenie: kým najzarytejší tzv. Young Age  kreacionisti veria v doslovný výklad Genesis a teda stvorenia človeka a sveta pred 6.000 rokmi, iné formy kreacionizmu sú už prístupnejšie vedeckým argumentom. K nim patria hlásatelia inteligentného dizajnu (ID, volajme ich stručne IDisti), ktorí - aspoň navonok - uznávajú evolúciu ako vývoj a aj vedecky dokázaný vek Zeme. Odmietajú však podstatu evolučnej teórie - prirodzený výber. Tvrdia, že evolúcia nie je spontánny a prirodzený proces, ale je naprogramovaná a riadená „inteligentným dizajnérom". Pojmu „boh" sa snažia takticky vyhýbať, ale oba smery propagujú nadprirodzený zásah a riadenie prírody. Kritici hovoria, že ID je iba "kreacionizmus oblečený v lacnom obleku".  Najznámejší neodarwinista Richard Dawkins nazýva ID "vírusom mysle" (virus of the mind), kultúrnym parazitom, pretože je schopný rýchlo sa rozširovať bez toho, aby svojmu nositeľovi prinášal nejaké benefity.  Vo vysoko-religióznom (a v priemere slabo vzdelanom) prostredí USA majú IDisti dobrú živnú pôdu - viac ako polovica obyvateľstva dodnes verí, že človeka stvoril boh presne tak ako to popisuje kniha Genezis.

Od nástupu GW Busha na prezidentské kreslo sa IDisti cítia ako ryby vo vode. Zrejme najfanatickejšie nábožensky založený prezident moderného štátu, postavenáho na prísne sekulárnych základoch, využíva svoj nemalý vplyv na podporu podobných hnutí. Grand_Canyon08.jpgPolitický tlak niekedy zachádza až do krajností - na príkaz Bushovho nominanta sa rančeri v Grand Canyone nesmú vyjadrovať k veku kaňonu, nakoľko to vraj uráža náboženské cítenie niektorých návštevníkov. Odhaduje sa, že erózia pieskovca začala pred 5,3 miliónmi rokov, kým samotný kameň má až 2 miliardy rokov . Odpoveď rančerov na vek však má byť „no comment". Tvrdú polemiku vyvolala aj kniha "Grand canyon - a Different View", ktorá tvrdila, že GC vznikol pri biblickej veľkej (Noemovej) potope. Vedenie národného parku ju - spolu s inými málo hodnotnými publikáciami - odmietlo predávať vo svojich predajniach s tým, že nie je založená na vedeckých základoch, čo sa kreacionistom samozrejme nepáčilo. 

Ikony kreacionizmu

Kritiku darwinizmu začal Michael John Denton, britsko-austrálsky biochemik svojou knihou "Evolution: A Theory in Crisis" v roku 1985. Tá prerástla v otvorenú "evolučnú vojnu" začiatkom 90. rokov, odštartoval ju právnik Phillip Johnson svojou knihou Spor o Darwina. Po ňom nasledoval priam priam "legendárny" chemik Michael Behe  so svojou „Darwinovou čiernou skrinkou". Behe prišiel s argumentáciou o "nezjednodušiteľnej komplexnosti" niektorých živočíchov alebo ich orgánov, čo považuje za ústredný argument voči postupnému evolučnému vývoju. Nič nové pod slnkom, Behe len oprášil známy argument hodinára, ktorý v roku 1802 (teda ešte pred Darwinovou O pôvode druhov) použil anglický teológ William Paley. Podľa neho pohľad na dokonalosť hodiniek okamžite vnukuje a súčasne aj potvrdzuje myšlienku inteligentnej bytosti, ktorá ich stvorila. 

Ďalšou "ID ikonou" je Jonathan Wells, ktorý v knihe „Ikony evolúcie: veda alebo mýtus" poukazuje na údajné nedostatky alebo medzery v dôkazoch a argumentáciách evolucionistov. Všetci traja posledne menovaní spolupracujú v bašte ID Discovery Institute - Center for Science and Culture v Seatli. Za zmienku stojí ešte meno ich kolegu - William A. Dembski, syn profesora biológie, ktorý sám evolúciu akceptoval, patrí medzi jej najzarytejších odporcov.

Zástancovia ID radi poukazujú na Wellsa ako na vedca, ktorý „pochopil" a z doktora biológie sa stal zástanca ID. Opak je však pravdou, podľa jeho životopisu sa po vietnamskej vojne stal členom Sun Myung Moon's Unification Church, kde ukončil seminár a neskôr aj PhD z religionistiky. Sám priznáva, že jeho motiváciou získať druhý PhD z molekulárnej biológie bolo poslanie "zasvätiť svoj život zničeniu darwinizmu". Jeho doktorát na Berkeley bol teda celkom účelový , nie s cieľom venovať sa vede, ale naopak - bojovať proti nej. Wells je známy nielen svojím ťažením proti evolučnej teórii, ale aj popieraním súvislosti medzi HIV vírusom a AIDS, za čo si vyslúžil nemálo kritiky a posmechu. Hoci jeho "ikony"  rovnako ako neredukovateľná koplexnosť Beheho boli mnohými vedcami vyvrátené, naďalej sa nimi argumentuje, a to aj u nás.  

Samozrejme, to je len malá ukážka kníh na podporu kreacionizmu a ID. Hnutie primárne financované z cirkevných kruhov má takmer neobmedzené možnosti. Korumpovanie vedcov vo svoj prospech je stará cirkevná stratégia. V súčasnosti ju snáď najefektívnejšie plní Templetonova nadácia, ktorá je schopná poskytnúť obrovské granty vedcom, ochotným vyjadriť sa aspoň zmierlivo na tému náboženstva. V súčasnosti napr. nájdete na titulnej strane propagovaný projekt "Darwin and Religion: A Definitive Web Resource", podporený sumou vyššou ako milión USD. Jedná sa v prvom rade o korešpodenciu Darwina s Asa Grayom, profesorom botaniky na Harvarde, kde rozoberajú možnosti zásahu boha do evolúcie. Jeho cieľom je samozrejme presvedčiť čitateľa o zlučiteľnosti evolučnej teórie a náboženskej viery.

„Teach the controversy"

Pandas_and_ppl.jpgJedným z ústredným cieľom IDistov je dostať sa do škôl. Teória ID vznikla ako reakcia na rozhodnutie Najvyššieho súdu USA v prípade Edwards vs. Aguilard (1987). Podľa neho zákon štátu Louisiana prikazujúci vyučovanie kreacionizmu spolu s evolučnou teóriou porušoval princípy oddelenia štátu od cirkvi. Na podporu takéhoto prístupu poslalo 72 nositeľov Nobelovej ceny spolu s vedeckými inštitúciami tzv. amicus brief, v ktorom popisovali kreacionizmus ako náboženskú dogmu. Súd ale nevylúčil vyučovanie alternatívnych vedeckých prístupov k evolučnej teórii. Odpoveďou na toto rozhodnutie bol vznik ID a jeho učebnica "O pandách a ľuďoch" (1989). Tá údajne propaguje alternatívny vedecký prístup k evolúcii s pohľadu ID, poukazujúc na medzery a nedostatky ET. Proti knihe sa postavili mnohé relevantné pedagogické a vedecké organizácie.

Stratégia a taktika IDistov sa zakladá na „teach the controversy" - evolučnú teóriu sa snažia spochybniť poukazovaním na údajne chýbajúce dôkazy. Takýto prístup sa snažia preniesť aj do škôl, pričom vplyv získavajú najmä cez volené rodičovské rady1. Pred pár rokmi sa im v okrese Dover podarilo presadiť, aby sa pred hodinami biológie čítalo nasledujúce prehlásenie: „Pretože Darwinova teória je teória, je stále testovaná a nachádzajú sa nové dôkazy.... Teória nie je fakt. Existujú v nej medzery, pre ktoré nie sú dôkazy. Inteligentný dizajn je vysvetlenie vzniku života, ktoré je odlišné od Darwinovho pohľadu. Kniha O pandách a ľuďoch je k dispozícii pre študentov na posúdenie, či sa chcú ďalej venovať tomuto pohľadu....Ako platí pri každej teórii, povzbudzujeme študentov aby si udržali otvorenú myseľ"

Jedenásť rodičov žiakov školy sa rozhodlo neakceptovať takéto zasahovanie do vyučujúceho procesu a odvolali sa na súd. V septembri a októbri 2005 sa konalo pojednávanie, ktoré vošlo do histórie vedy ako prípad Kitzmiller v. Dover Area School District. Šlo hlavne o to, či sa ID dá považovať za alternatívny vedecký názor. Expert obhajoby ID Prof. Minnich sám uznal, že ak má byť ID považované za vedu, základné princípy vedy by museli byť rozšírené o možnosť uznávania nadprirodzených síl (str. 73 rozhodnutia). Pred súdom obhajoval pozíciu ID aj nám už známy Michael Behe s použitím jeho obľubeného argumentu "neredukovateľnej komplexnosti". Ako prípad uviedol imunitný systém človeka. Sudca Jones v súdnom rozhodnutí poznamenal: „Pri krížovom výsluchu dostal profesor Behe otázku, týkajúcu sa jeho tvrdenia z roku 1996, že veda nikdy nepredloží evolučné vysvetlenie imunitného systému. Ukázali mu päťdesiat osem vedeckých článkov prezretých odborníkmi, deväť kníh a viacero učebníc imunológie s kapitolami o evolúcii imunitného systému. No Behe stále trval na tom, že to všetko nie je dostatočný dôkaz o vývoji, že to nie je „dosť dobré. Považujeme odmietanie takýchto dôkazov za ukážku, že argumentácia ID je založená na vyžadovaní vedecky neodôvodniteľnom množstve dôkazov o evolúcii " (rozhodnutie, str.78)

V krížovom výsluchu vynútil Eric Rotschild, hlavný poradca žalujúcej strany, z Beheho priznanie, že väčšinu z týchto päťdesiat osem článkov nečítal. To neprekvapuje, lebo imunológia je ťažký predmet. Čo prekvapuje je, že laik Behe odmieta takýto výskum ako „neplodný". Iste je neplodný pre toho, kto sa viac zameriava na propagandu pre ľahkoverných ľudí a politikov ako na odhaľovanie vedecky podložených faktov o skutočnom svete. Po vypočutí Beheho Rotschild výrečne zhrnul pocity ľudí v súdnej sieni: „Našťastie máme vedcov, ktorí hľadajú odpovede na otázky o pôvode imunitného systému... Ten je naša ochrana proti oslabujúcim a smrteľným chorobám. Vedci, ktorí napísali tieto knihy a články, pracujú v tieni a nedostávajú honoráre za knihy alebo prednášky. Ich úspešné snahy nám pomáhajú potláčať a liečiť vážne zdravotné problémy. Naopak, profesor Behe a celé hnutie inteligentného dizajnu nerobia nič, aby posunuli dopredu vedecké alebo medicínske znalosti, len budúcim generáciám vedcov vravia Nerušte!".2

List šestnástich vedcov

Napriek silnému politickému tlaku vládnúcich republikánov je vedecká komunita v USA jasne na strane evolučnej teórie. Podľa prieskumu v roku 1987 iba 700 z celkového počtu 480.000 americkych vedcov zaoberajúcich sa otázkami života a Zeme podporovalo kreacionizmus. To je rovných 0.146%. V roku 2007 vyhlásil Discovery Institute , že okolo 600 vecov podpísalo ich "A Scientific Dissent From Darwinism". 600 vedcov ale predstavuje z celkového počtu 1.108.100  len 0,054%. Rešpektované vedecké inštitúcie a vedci teda ID jednoznačne odmietajú. Pred nedávnom vydala dokonca Medzinárodná spoločnosť pre vedu a náboženstvo kritické vyhlásenie, kde tvrdí, že ID "nie je seriózna veda ani dobrá teológia".

Kolegovia Michela Beha z Department of Biological Sciences, Lehigh University, nezdieľajú jeho názor a na oficálnej web stránke jmajú uvedený nasledujúci text: "Oddelenie univerzity jednoznačne podporuje evolučnú teóriu, ktorá má základy v plodnej práci Charlesa Darwina a je podporovaná nálezmi nazbieranými počas 140 rokov. Sólový odporca tejto pozície, Prof. Michael Behe, je známy proponent "inteligentného dizajnu". Hoci rešpektujeme právo Prof. Beheho na vyjadrovanie svojich názorov, sú to iba jeho názory a v žiadnom prípade s nimi oddelenie nesúhlasí. Naša kolektívna pozícia je, že inteligentný dizajn nemá vedecké základy, nebol vedecky testovaný a nemá sa považovať za vedu".

16. júna 2006 poslalo šestnásť vedcov, ktorí prispeli do zbierky „Inteligentné myslenie: veda verzus hnutie Inteligentného dizajnu" všetkým 500 členom amerického kongresu list tohto znenia: it-l.jpgAko autori a vydavatelia knihy Inteligentné myslenie Vám po_sielame jej exemplár v nádeji, že zoberiete do úvahy jej obsah. Pojednáva o „inteligentnom dizajne", najnovšej forme kreacionizmu. ID je hnutie, ktoré ohrozuje vedeckú výchovu a tým americké ekonomické prvenstvo a dôveryhodnosť vo svete.
Sudca John Jones III., do kostola chodiaci republikán menovaný na svoj post samotným prezidentom Bushom, prišiel k názoru, že učiť túto doktrínu vo verejných školách znamená jednak zlé vzdelávanie, jednak protiústavné porušenie Prvého dodatku k našej ústave. Poradca prezidenta Busha pre otázky vedy, John H. Marburger, sa vyslovil, že „evolúcia je základný kameň modernej biológie a ID nie je vedecká koncepcia." Podobne aj významný republikánsky poslanec Newt Gingrich konštatoval, že „ID nemá nič do činenia s vedou a nemá sa učiť v školách."

Rozum a zákon triumfovali v na súde v Doveri, ale ID a jeho blúznivci ďalej ohrozujú americkú výchovu svojím odmietaním dôvodov pre evolúciu, ktorá je ústredným ťažiskom zjednocujúcim všetky biologické vedy a nahrádzajúc vedeckú metódu náboženskou doktrínou. Náš štát (USA) si nemôže dovoliť subštandardné vzdelávanie vo vedách. No nedávna celoštátna previerka stavu vied prieskumom Ministerstva vzdelávania ukázala už desiatku rokov trvajúcu eróziu vedeckej úrovne našich absolventov vyšších tried stredných škôl. Tento problém nevyriešime tým, že zapochybujeme o vedecky dokázaných faktoch (evolúcia) a teóriách (prírodný výber) a nahradíme ich neschválenými predpokladmi založenými na viere.

Spor o ID verzus evolúcia nie je vedecký spor. Každá vedecká inštitúcia v USA odmieta ID a zastáva sa skutočnosti evolúcie. Spor prebieha o tom, či sa majú na hodinách prírodných vied učiť sektárske náboženské názory. Väčšina teológov nižšej hierarchie bez ťažkostí prijíma evolúciu a nachádza ju pre veriaceho prijateľnou. Pápež Ján Pavol II. v roku 1996 oficiálne uznal evolúciu a pri novom vedení vo Vatikáne ostáva stanovisko kúrie v podstate nezmenené.

Svet sa stáva stále komplexnejším a máme pred sebou výzvy ako globálne otepľovanie, rozvoj udržateľných energetických zdrojov a prevencia pandémií. Je rozhodujúce, či ostane Amerika na čele rozvoja vied. Kľúčom k našej výnimočnosti je vzdelávanie. Štúdium evolúcie prináša praktické dôsledky: je základňou pre nové potravinové rastliny, pre zvieracie modely na testovanie liekov, pre zachovanie druhov a ich prostredí, pre predpovede vakcín proti epidémiám typu vtáčia chrípka, resp. pre výrobu týchto vakcín. Výchova zahrnujúca nevedecké prvky ako ID je pre USA istou cestou do zlyhania v konkurenčnom boji s inými štátmi. Naopak, vzhľadom na jej dôležitosť pre biológiu a pre vedy vo všeobecnosti si evolúcia zaslúži, aby sa na amerických školách riadne učila.S prejavom úcty - 16 univerzitných profesorov-autorov." 3

---------------------------------------

 podobne je to aj na Slovensku, kde predsedníčka Zruženia rodičovských rád úzko spolupracuje s Konferenciou biskupov Slovenska a presadzuje názory KBS ako názory združenia

2 citované podľa R.Dawkinsa The God Delusion. preklad do slovenčiny Rastislav Škoda, viď http://www.jetotak.sk/civilizacia/ichard-dawkins-the-god-delusion

3 preklad R.Škoda, uverejnené v článku Boj o evolučnú teóriu sa stupňuje, in: Slovo č.41/2006

Fotografia Grand Canyonu: autorka
Fotografie obalov kníh: http://www.amazon.com/

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Fico spojil Norberta Bödöra s Bonulom, predtým hovoril inak

Zákazky od Bonulu Smer nechce prezradiť.

Dobré ráno

Dobré ráno: Ruskovi za objednávku vraždy spoločníčky hrozí doživotie

Pojednávanie je odročené na február.


Už ste čítali?