Pochybné argumenty slečny Tutkovej

Autor: Olga Pietruchová | 14.11.2007 o 9:00 | (upravené 4.6.2010 o 10:51) Karma článku: 12,79 | Prečítané:  3992x

(reakcia na kritiku relácie Paľba, TV Markíza, 5.11.) Slečna Tutková pobúrená údajne neobjektívnym spracovaním publicistickej relácie Paľba napísala siahodlhý list, uvádzajúci jej argumenty spravidla mierené proti Spoločnosti pre plánované rodičovstvo. Nedá mi nezareagovať na pár z nich.

„Etika a zdravý rozum podľa SPR a ich prisluhovačov kážu považovať interrupciu za najzákladnejšie ľudské právo.“ Rozhodovanie o počte a čase narodenia svojich detí je skutočne základné ľudské právo. Vyplýva z práva na slobodu jednotlivca a jeho svetonázoru, z práva na jeho súkromie, rovnoprávnosť žien a ich práva na telesnú integritu a ochranu pred neľudským zaobchádzaním. Keď teda slečna Tutková tvrdí, že toto právo nie je nikde zakotvené, zavádza. Okrem toho v práve platí princíp „čo nie je zakázané, je dovolené“. Interrupcie principiálne zakázané nie sú a ani tvorcovia Všeobecnej deklarácie ľudských práv tento úmysel nemali, preto je v nej vyslovene napísané, že „ľudia sa rodia slobodní a rovní v právach“. Teda práva získavajú ľudia narodením. (Viac o právnej podstate inokedy.) „Kampaň Právo na život prináša pohľad z dvoch strán - zo strany nenarodeného dieťaťa ako aj ženy, ktorá je druhou obeťou potratu, čo zdôrazňujeme počas celej kampane. Jednostranne podáva problém interrupcií práve SPR - len z pohľadu ženy, ktorá môže s počatým dieťaťom robiť čokoľvek.“ Tak je žena obeťou potratu alebo si môže s počatým dieťaťom robiť čokoľvek? Ženy sú svojprávne rozumné ľudské bytosti so zdravím rozumom a keď sa pre niečo – interrupciu – slobodne rozhodnú, nemôžu byť jej obeťou. Ak ich k tomu niekto donútil, spáchal trestný čin a treba ho žalovať. Kto to tvrdí, považuje ženy za hlúpe stvorenia neschopné samostatného myslenia a rozhodovania sa. Naopak, ženy sú dokázateľne obeťami reštrikčných interrupčných zákonov a v krajinách, kde je tento zákrok nelegálny, zomierajú na následky pokútne vykonaných interrupcií. SZO uvádza, že legalizácia interrupcií je najjednoduchší spôsob zníženia mortality žien. „...ženy zomierajú aj na legálne potraty.“ Neviem o tom, ale viem o potratoch vykonávaných na záchranu života žien, ktoré slečna Tutková tiež odmieta. Viem aj o 70.000 mŕtvych ženách na následky nelegálnych potratov, o ženách, ktoré mohli žiť, keby zákony ich krajiny neboli určované ignorantským patriarchálnym a často náboženským systémom ...viem ale aj to, že ženy ešte stále umierajú pri pôrodoch. Podľa logiky slečny Tutkovej by najlepšou prevenciou bol teda zákaz tehotenstva a pôrodov. Podľa našej logiky je to skvalitnenie služieb a ich dostupnosť pre všetky ženy. „Nezatajujeme, že vždy sa nájdu ľudia, ktorí sa odvážia porušovať zákony, to však neznamená, že musíme legalizovať čokoľvek, čo je zakázané.“ Nikto sa nesnaží legalizovať niečo, čo je zakázané. Interrupcie zakázané nie sú a sú dokonca legálne, a to vo všetkých demokratických neklerikálnych krajinách. Žeby sa naozaj všetky vyspelé demokracie, ktoré si vážia slobodu ženy, mýlili a čakali na spasiteľov ako Tutková, aby ich z omylu vyviedli? „Dôsledky potratov, ktoré SPR zamĺča je post-aborčný syndróm, spôsobujúce fyzické i psychické poškodenie žien.“ Toto je obľúbená argumentácia slečny Tutkovej a spol. Hlúpe naivné ženy, ktoré nie sú si vedomé skutočnosti, že v ich maternici sa začína vyvíjať ľudský život sa pod tlakom spoločnosti, lekárov a najmä „plánovačov rodičovstva“ rozhodnú pre potrat a potom, keď sa zrazu dozvedia, čo urobili, majú z toho depresíe a psychické problémy na celý život. Táto logika má ale pár nedostatkov: 1. najčastejšie chodia u nás na UPT matky dvoch detí. Napr. z 12 261 UPT v roku 2005 len 3 084 podstúpili bezdetné ženy. Ak by si aj týchto tritisíc z nejakých mne nejasných dôvodov nemalo byť vedomých, že sa v nich vyvíja ľudský jedinec, tých zvyšných vyše 9 000 to na základe predchádzajúceho tehotenstva vedieť muselo. Boli si teda plne vedomé toho, čo idú urobiť a slobodne sa tak rozhodli. Každý človek robí v živote aj ťažké rozhodnutia, o ktorých sa rozhoduje v plnej zodpovednosti ich následkov. Bez slobody totiž zodpovednosť neexistuje. 2. tzv. post-aborčný syndróm sa vyskytuje u niektorých psychicky labilnejších žien. Prieskumy americkej spoločnosti pre psychológiu ukázali, že žena sa po UPT bude cítiť zodpovedajúc jej psychickému stavu pred zákrokom. Je určite pravda, že UPT často vyhľadávajú ženy v ťažkých životných situáciách a tomu zodpovedá aj ich psychické rozpoloženie. Nie je však dokázané, že by ženy mali PAS trpieť pravidelne. Samozrejme, iná situácia je, ak ich okolie – rodina či cirkev – neustále traumatizuje a stigmatizuje. To sa samozrejme môže prejaviť výčitkami svedomia a trápením sa. 3. ak slečne Tutkovej tak strašne záleží na tom, aby ženy psychicky netrpeli, mala si pred vylepením billboardov urobiť prieskum medzi ženami, ktoré nechtiac potratili alebo museli podstúpiť interrupciu zo zdravotných dôvodov. Takýchto prípadov nie je málo, je to asi 10 000 žien ročne. Ako sa asi mohli cítiť tieto ženy pri pohľade na krvavú kampaň zrejme slečnu Tutkovú nezaujíma. Nech teda nehovorí o tom, že koná v záujme žien, pretože to celým svojím konaním popiera. 4. veľmi častou komplikáciou po pôrode je tzv. popôrodná depresia, ktorá môže prerásť do laktačnej psychózy. Neliečené stavy často znamenajú vývin schizofrénie či iných ťažkých psychických porúch. Podľa logiky slečny Tutkovej by najlepším spôsobom ich predchádzania bol zákaz rodenia. „Tu treba povedať, že aj na Slovensku sú potraty nelegálne, a to sú potraty na žiadosť v 2. a 3. trimestri. Mimochodom aké sú reálne dôsledky? Vieme o nejakých prípadoch nelegálnych interrupcií, či úmrtiach žien pre nelegálne interrupcie? Je zjavné, že ľudia dodržujú zákon a to je jedna z demytologizácií interrupcií.“ Áno, ženy na Slovensku necítia potrebu podstúpiť UPT po 12.týždni, pretože tie prvé tri mesiace im poskytujú dostatočný čas slobodne sa rozhodnúť. To však neznamená, že by to nerobili pri úplnom zákaze UPT. O tom existujú dostatočné dôkazy zo zahraničia. „Propotratové organizácie, akými je aj Svetová zdravotnícka organizácia, uvádzajú len odhady, keďže neexistuje oficiálna štatistika nelegálnych potratov. Tie sú často preháňané práve zástancami potratov.“ Iste, neexistuje oficiálna štatistika nelegálnych potratov. Čo však SZO uvádza, je počet úmrtí na následky nelegálnych potratov (ca. 70 000 ročne) a o úmrtiach a ich dôvodoch štatistiky existujú aj v rozvojových krajinách. Podobne na následky „pronatálnej politiky“ v Rumunsku zomrelo ca. 10 000 žien (zdroj: American Journal for Public Health, 1992). Rovnako existujú štatistiky o legálne vykonaných interrupciách pre cudzinky. Napr. Statistical Bulletin Abortion Statistics, England and Wales: 2006 (linka dole) uvádza: „In 2006 there were 7,436 abortions to residents of other countries, principally Northern Ireland (17%) and the Irish Republic (68%).“ Írky postúpili v roku 2006 len vo Veľkej Británii 5 042 UPT, čo predstavuje pri porovnateľnom počte obyvateľstva zo Slovenskom zhruba polovičnú potratovosť. To snáď najlepšie vyvracia tvrdenie slečny Tutkovej o tom, že „ľudia dodržujú zákon“. Okrem toho, samotná slečna Tutková argumentuje 50 miliónmi potratov, ktoré sa vykonajú ročne. Tu sa jedná tiež len o odhady, ale keď sú v jej prospech, tak sú zrazu relevantné? Porovnávať potratenie embrya, ktoré nevníma a necíti s obeťami vojen, ktoré boli masakrované pri plnom vedomí považujem jednoducho za nehoráznosť. „...nechcete veriť iné fakty, či štatistické alebo vedecké, napr. že život človeka začína počatím. .... Vždy sa nájdu ľudia, ktorí majú problém akceptovať fakty, aj vedecké. To však neznamená, že vedecká argumentácia je irelevantná.“ Doteraz to bola vždy cirkev, ktorá mala problém s akceptovaním vedeckých faktov. Skúsme sa len pobaviť o evolúcii a hneď bude veda irelevantná....rovnako so štatistikou má problém slečna Tutková a nie my. Iste, veľmi radi by sme sa bavili vo vedeckej a neideologickej rovine. Vo svojom predchádzajúcom článku (linka dole) som sa podrobne zaoberala prístupom vedeckých kapacít k počiatku života. Z opačnej strany som sa zatiaľ nedočkala dôkazov o tom, že by v tejto otázke panoval konsenzus, ako to tvrdia. A už vôbec som sa nedočkala vyjadrenia skutočnej vedeckej kapacity o tom, že jediným relevantným predpokladom vzniku života je oplodnenie vajíčka a že úloha ženy v tomto procese je nepodstatná a zanedbateľná. Naopak, zdá sa mi, že argumentujú presne rovnako ako to robili predtým, akurát že namiesto „duše“ teraz používajú DNA. Na začiatku tretieho tisícročia to vyzerá totiž dôveryhodnejšie a objektívnejšie. Inak sa rétorike nič nezmenilo. „Ohľadom poklesu interrupcií v SR Vám zjavne nešlo o skúmanie faktorov, totižto ste si vystačil s názorom SPR, že hlavným faktorom je zásluha SPR, že tu propagujú antikoncepciu. Môj protiargument je, že počet potratov sa znižuje vďaka prolife osvete.“ Rapídne zníženie počtu UPT má určite viacero dôvodov. Jedným z rozhodujúcich je ale nesporne markantné zvýšenie počtu užívateliek moderných foriem antikoncepcie. Kým v roku 1989 používalo modernú antikoncepciu ca. 180 tisíc žien, vykonalo sa 51 000 UPT a pôrodnosť bola okolo 2 detí na ženu, v roku 2005 využívali antikoncepciu 350 000 žien, vykonalo sa na žiadosť ženy 10 093 UPT a pôrodnosť bola okolo 1,3. Pri ca. 25% pravdepodobnosti otehotnenia v prípade nechráneného styku počty presne zodpovedajú: zvýšením užívateliek antikoncepcie o 170 000 sa potraty sa znížili o 40 000 (teda štvrtinu z toho počtu). Celkový trend teda ide k zvýšenému používaniu modernej antikoncepcie a tým zníženiu nechcených tehotenstiev, ako i k poklesu pôrodnosti. Pri life organizácie ale popri odmietaniu UPT rovnako zbroja proti antikoncepcii a nabádajú k rodeniu detí. Ak by ich naozaj ľudia počúvali natoľko, ako tvrdí slečna Tutková, popri poklese potratov by to muselo znamenať aj zníženú mieru využívanie antikoncepcie a zvýšenú pôrodnosť. Opak je však pravdou, preto si dovolím tvrdiť, že zníženie UPT je následkom prevencie a osvety k využívaniu antikoncepcie. „Váš príspevok ohľadom hormonálnej antikoncepcie Vás usvedčuje z ignorancie a slepej dôvere SPR. Prečítajte si niečo o núdzovej hormonálnej antikoncepcii, ktorú propagujú a garantujú plánovači rodičovstva.“ Ak sa hovorí o hormonálnej antikoncepcii, myslí sa známa „pilulka“. Núdzová antikoncepcia tvorí iba zlomok z celkového počtu užívaných preparátov. To však neznamená, že všetky hormonálny prípravky pôsobia rovnako. Áno, propagujeme ju, pretože ju považujeme za lepšie riešeniu ako interrupciu. Ženy, ktoré považujú možné oplodnené vajíčko za dieťa, nech ju jednoducho ignorujú. Tie ostatné sa pre ňu rozhodujú slobodne a zodpovedne. „Ako preventista navrhujete teda zrušenie zákazu vraždenia, krádeže atď., lebo sú represívne? Skúsme to iba s prevenciou? Žiaľ, napriek prevencii mnohí sa SLOBODNE rozhodnú kradnúť a vraždiť.“ Podľa logiky slečny Tutkovej by teda malo platiť: čím prísnejšie zákony, tým nižšia kriminalita. Opak je ale pravdou. Najlepším príkladom toho, že represia nefunguje sama o sebe, je USA, ktoré majú vysoko najväčší počet väzňov (ca. 2 milióny), používajú stále trest smrti a napriek tomu majú z civilizovaných krajín najvyššiu kriminalitu. Áno, vždy sa nájdu ľudia, ktorí budú kradnúť a vraždiť (napr. gynekológov, pretože im to vraj prikázal Boh). Väčšina ľudí ale nekradne a nevraždí nie kvôli strachu z represívnych opatrení, ale kvôli tom, že to nepovažujú za správne či už z etických, humanistických alebo náboženských dôvodov. Ako povedal Einstein - ak sa správame morálne iba zo strachu pred prípadným trestom, sme poľutovaniahodné kreatúry. Okrem toho o vraždách a krádežiach existuje široký spoločenský konsenzus, ktorý ich odmieta a súhlasí s ich trestaním. Toto neplatí v prípadoch interrupcií, nakoľko väčšina spoločnosti (aj tej slovenskej) schvaľuje slobodnú voľbu ženy. Zákony v demokratickej krajine odrážajú vôľu väčšiny a tak je to aj tu. Nie je náhodou, že rovnaké zákony majú aj oveľa vyspelejšie demokracie, kým totality interrupcie kriminalizujú. To je snáď výpoveď sama o sebe. „Podľa Pietruchovej logiky, by sme mali legalizovať pedofíliu, ak by ju Holandsko (kde strana založená obvineným pedofilom sa o to usiluje) legalizovalo, lebo veď slovenskí pedofili budú predsa cestovať do Holandska...“ Načo by cestovali do Holandska, keď im stačí stať sa členom hierarchie katolíckej cirkvi. Štát Vatikán totiž legalizuje sexuálny styk od 12 rokov. Ale o tom Tutková nehovorí...pretože podľa jej logiky nevidíme to, čo vidieť nechceme. Podľa jej logiky je svet čierno-biely a kým ona má patent na dobro a spásu ľudstva, ľudia s opačným názorom sú vrahovia a ignoranti. Ak chce niekto viesť diskusiu takýmto spôsobom, nemôže sa čudovať, že sa na neho spustí „Paľba“.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Dva dni nemal platiť zákaz vychádzania, o chybe vraj vláda vedela

Zákaz vychádzania bude platiť aj 25. a 26. januára.


Už ste čítali?